Sık Sorulan Sorular

Bir çeviri teklifi nasıl hazırlanır ve fiyat teklifinden önce nelerin açıklanması gerekir?
Lütfen bana çevrilmesini istediğiniz metni, hangi dile çevrileceğini, çevirinin hedefi ve amacı ile ne zaman istediğinizi bildiren bir e-posta ile gönderin. Bunun üzerine size bağlayıcı olmayan bir fiyat teklifi gönderirim. Eğer çeviri bana verilirse, terminolojinin uyumlu olması amacıyla eğer varsa sözcük listesi, daha önce yapılmış çeviriler ya da paralel metinlerin bana sunulmasını rica ediyorum. Olası sorular için ayrıca muhatap kişinin isminin verilmesi iyi olur. Biten çeviriyi anlaştığımız tarihte size e-posta ile (arzu üzerine başka yolla) gönderirim.

Çevirmenlerin yetenekleri nelerdir?
Çevirmenler iki dil arasında ve aynı zamanda iki kültür arasında iletişimi mümkün kılarlar. Yabancı dildeki bir metni anlamak için o yabancı kültürü anlamak dili bilmekten daha önemlidir. Böylece çevirmenler sadece dil uzmanı değil, aynı zamanda çalıştıkları dillere ait kültürlerin esaslı erbabıdırlar. Aldıklari eğitim, deneyim, kapsamlı ve değişik genel kültürleri ve kültürel yeterlikleri onlara bir metni, bir dilden (kaynak dil) başka bir dile (hedef dil) orijinal dilde anlaşıldığı gibi çevirme imkanını sağlar. Çeviri esnasında çevirmenler, özellikle kaynak metnin işlevine ve amacına dikkat ederler ve bunu hedef dile uygun bir şekilde yansıtırlar. Çevirmenler, çevrilecek yabancı dille ve yabancı anlayış tarzıyla kaynaşmak için kendi ana dillerinin yapısından kurtulmayi bilirler.

Çevirmenler kendilerini ne ile gösterebilirler?
Profesyonel olarak çalışan çevirmenler, bir metnin hedef kültürde en iyi bir şekilde anlaşılmasına yardımcı olan faktörleri tanırlar. Profesyonel çevirmenler, sadece pürüzsüz bir şekilde yapabilecekleri işleri üstlenirler. En uygun sonuca ulaşabilmek için ne tür çeviri stratejisi kullanacaklarını düşünürler. Yeterlikleri ve bilgileri onlara çeviri sürecinin her devresinde doğru kararı vermelerine yardımcı olur.

Teknik terminoloji
Çevirmenler, kısa bir süre içinde yeni bir teknik alana/terminolojiye girecek bir yetenekle kendilerini belli ederler. Bu konudaki araştırmalarının zorunlu/kaçınılmaz bölümü ise soru sormaktır. Müşteriyle konuşmalarında, kaynak dili eksiksiz anladıklarını temin ederler ve bununla en yüksek kalitede olacak bir çeviriyi garanti ederler.