Sık Sorulan Sorular

Altyazı teklifi nasıl hazırlanır?
Altyazıların hazırlanması için aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekir:

>> Tercihen MPEG1 boyutunda ya da DVD olarak altyazısı yapılacak olan film (film, belgesel film, tv programı, sanat filmi, şirket tanıtım filmi vs.).
>> bir diyalog listesi
>> Müşteri, filmi bir sunucuya yerleştirir ya da DVD ile gönderir.

Film bir altyazı programına aktarılır ve bütün istenilen değişiklikler yapıldıktan sonra müşteriye altyazıların son şekli metin dosyası şeklinde istenilen boyutta (örn. EBU, .890, Spruce STL vb.) e-posta ile gönderilir.

Altyazılar nasıl algılanıyor?
Kaliteli altyazılar dikkat çekmezler. Altyazılı bir film seyrettiğimizde, altyazı hakkında pek konuşmayız, çünkü iyi altyazılar görünmez olurlar. İyi, göze çarpmayan bir altyazı, filmin bize yabancı olan orijinal dilini kelimesi kelimesine anladığımıza inandırır.

Altyazı ile çeviri arasındaki fark nedir?
Altyazı, çevirinin özel bir biçimidir. Film diyalogları altyazıda hiçbir zaman oldukları gibi yer almazlar. Dolayısıyla altyazı çevirmenleri, bir filmin anlaşılması için altyazıları tek tek gözden geçirerek diyalogların hangi parçalarının önemli olduğuna karar verirler. Bunu yaparken bütün film durmadan gözlerinin önündedir. Film sahnelerini görsel olarak da algılayabilmeleri için seyircilere altyazıyı yeterince okuma zamanı tanınması açısından onuşmacıların özellikleri ve görsel olarak sunulan duygular gözönünde bulundurularak konuşmalar kısaltılır. Bu süreç çeviri kabiliyetinin yanısıra bir filmin kesimi ve ritmi ve aynı zamanda altyazının teknik yönlerine, yani altyazı eşlemeye hakimiyeti gerektirir.

Spotting nedir?
Spotting yapıldığında, altyazıların giriş ve çıkış zamanları belirlenir, yani bir altyazının ne zaman ekranda belireceği ve ne kadar süreyle ekranda kalacağı belirlenir. Altyazı çevirmenleri, spotting yaparken film ve konuşma ritmini göz önünde bulundururlar. Altyazılar, seyircilerin belli bir okuma hızına alışmaları için aynı zamanda kendi ritimlerine uymak zorundadırlar. Bu da altyazıları adeta görünmez kılarlar.

İyi bir altyazının özellikleri nelerdir?
İyi altyazılar kolay okunabilen bir yazı şeklinde olmalıdır ve tekbiçim halinde yerleştirilmelidir. Altyazılarda, okuma zamanı kazanmak için konuşmanın kısaltılmasının yanısıra sözdiziminin ve kelime hazinesinin kolaylığına da dikkat edilmelidir. Film karakterlerinin konuşma özellikleri, seyircinin okumasını zorlaştırmadan (örn. bilerek yapılan dilbilgisi hataları) göz önünde bulundurulmalıdır. Altyazılar hiçbir zaman iki satırdan fazla olmaz ve her satır anlamsal bir birim oluşturur. Görüntüye çok fazla sarkmaması için altyazıların mümkün olduğunca görüntünün alt kısmında bulunmaları gerekir, her konuşma geçtiğinde altyazı belirmek zorundadır. Çeviride olduğu gibi filmde görülen ve duyulan kültürel özellikler de göz önünde bulundurulmalı ve çeviriler uygun ve hedef seyirciye yönelik olmalıdır.

Profesyonel altyazı çevirmenleri kendilerini nasıl belli ederler?
Altyazı çevirmenleri, anadiline mükemmel hakimiyetin yanısıra bir ya da daha fazla yabancı dil bilgisine de sahiptirler. En ideali altyazı çevirmenlerinin, filmle ilgili teorik ve pratik alanda çalışan akademik eğitimli çevirmen olmalarıdır. Buna göre, çevirmenler gibi altyazı çevirmenlerinin de genel bilgisi vardır ve araştırma kaynakları ve yöntemlerine alışıktırlar. Bilgisayar bilgileri vardır, ayrıntılardan hoşlanırlar ve çeviri ve altyazı için kültürel yeterliğin kazanılmasının ne kadar önemli olduğunu bilirler. Çünkü çevirmenler ve altyazı çevirmenleri, sadece iki dil arasında değil aynı zamanda iki kültür arasında aracılık yaparlar. Altyazı çevirmenleri özellikle film ve televizyon tekniğinin temel bilgileri ve filme karşı duydukları belirgin tutku ile ödüllendirilirler.